ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

  1. Άδεια οδηγήσεως: Ελληνική ή Διεθνής που έχει εκδοθεί πριν από ένα τουλάχιστον χρόνο.
  2. Ελάχιστος χρόνος μίσθωσης: Ένα εικοσιτετράωρο (1 μέρα)
  3. Τρόπος Πληρωμής: Προκαταβάλλεται η υπολογιζόμενη αξία της μίσθωσης.
  4. Τροχαίες παραβάσεις: Όλα τα πρόστιμα από τροχαίες παραβάσεις και οι συνέπειες από διοικητικές κυρώσεις επιβαρύνουν τον πελάτη.
  5. Βενζίνη: Η βενζίνη πληρώνεται από τον πελάτη.
  6. Φόροι: 24% ΦΠΑ στο σύνολο του λογαριασμού, βαρύνει τον πελάτη.
  7. Μισθώστε εδώ - αφήστε εκεί: Παραδόσεις ή παραλαβές από πόλη σε πόλη είναι δυνατές εφ' όσον έχει προηγουμένως συμφωνηθεί, γραφεί και υπογραφεί στο συμβόλαιο.
  8. Μεταφορά με πλοία ή πορθμεία: Επιτρέπεται μόνον με έγγραφη έγκριση της εταιρίας
  9. Ο Μισθωτής με την υπογραφή του δέχεται την ασφάλιση με τους όρους του ανοιχτού συμβολαίου προσωπικών ατυχημάτων που ισχύει μεταξύ της ενοικιάστριας για λογαριασμό των πελατών της και της ασφαλιστικής εταιρίας που συνεργάζεται για το σκοπό αυτό. Κάθε ασφαλιστική κάλυψη φθάνει μέχρι το ύψος των χρηματικών αποζημιώσεων που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου και το οποίο βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Ο μισθωτής ευθύνεται εξ' ολοκλήρου για ζημιές και αποζημιώσεις μεγαλύτερες των ανωτέρω καλύψεων
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι τιμές και οι όροι του τιμοκαταλόγου είναι δυνατόν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

MotorBikes

Check availability for the dates
you want your Motorbike

  Παραλαβή:
  Επιστροφή:

Cars

Check availability for the
dates you want your car

  Παραλαβή:
  Επιστροφή:
Οι πελάτες μας μιλούν για εμάς

“Always happy with this rental company, no surprises, they have good cars and competitive prices. I book online and always get great deals. This has been my experience with them for at least 4yrs.”

Jean Pierre Tuilliez - France
Πηγή: Φόρμα αξιολόγησης υπηρεσιών

“Great experience! Clean and new car. Prompt, friendly, and helpful! Will definitely use again since rates were lower.”

Loan Nguyen - UK
Πηγή: Φόρμα αξιολόγησης υπηρεσιών

“After speaking to a few of the local car and bike hire places in Stalis i came upon Stalis Motors. I was immediately impressed by their “can do” attitude and equally impressed by their reasonable prices. I hired a scooter at a great rate and used it for two months,in that time i had a puncture and with one phone call Stalis Motors came and rescued me with a replacement scooter within an hour! I have also hired a car from them for longer trips round the island and again got a very good price! Stalis Motors have been honest, helpful and friendly and i can highly recommend them.”

mrshifter - UK
Πηγή: Φόρμα αξιολόγησης υπηρεσιών
 © - Stalis Motors